Undeb Credyd Plaid Cymru

Aelodau’r Blaid yn ei rhedeg er budd aelodau’r Blaid

Cynilion        Benthyciadau          Ethegol          Cyfeillgar

Ty'r Cymry,
11 Heol Gordon,
Caerdydd,
CF24 3AJ


T: 029 2049 1888

Ar agor:
Mawrth a Gwener

10:30yb - 3:30pm
  

Cyfeiriad yr ebost yw post@ucpccu.org neu ucpccul@btconnect.com  gellir cael mynediad i’r wefan drwy www.ucpccu.org


Gellir cael gafael ar pob ffurflen o’r wefan. Bydd diweddiadarau cyson yn cael eu postio ar y wefan.

This page in English

CARTREF

Cynilion

Benthyciadau

Newyddion

Hen Newyddion

Cwestiynau

Ffurflenni

Pwy ydy pwy?
Cynilo mewn Undeb Credyd

Daw aelodau at eu gilydd mewn undeb credyd am ddau reswm

1. I sefydlu modd i warchod cynilion ac

2. I ddarparu benthyciadau o’r gronfa gynilion hon.

Gelwir cynilion yn gyfranddaliadau mewn undeb credyd. Does dim yn haws na chynilo gyda Undeb Credyd Plaid Cymru. Llenwch ffurflen gais a ffurflen archeb banc, a'u dychwelyd i'r swyddfa.

Newid eich taliadau misol

Gallwch gynilo cyn gymaint neu cyn lleied ac y dymunwch a newid y cyfanswm misol cyn belled a’ch bod yn llenwi archeb banc. Gallwch hyd yn oed roi’r gorau i gynilo beth bynnag sy’n gyfleus i chi.

Tynnu cyfranddaliadau allan

Er mwyn tynnu cyfranddaliadau [cynilion] danfonwch neges at ein swyddfa.

Llôg ar gynilion

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol bydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn cynnig llôg. Bydd cyfanswm y llôg yn dibynnu ar yr hyn fydd wrth gefn wedi talu treuliau a throsglwyddo arian i’r Gronfa Wrth Gefn Statudol. Yn ystod blwyddyn ariannol 2011-2012 talwyd llôg o 2.0% i’r aelodau.

Manteision

Caiff pob aelod yswiriant bywyd yn rhad ac am ddim ar eu cynilion [yn dibynnu ar eu statws].


Swyddfa Gofrestredig: Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ

This page in English

Savings