Undeb Credyd Plaid Cymru

CYNNWYS O DAN AROLYGIAD

Cynilion        Benthyciadau          Ethegol          Cyfeillgar

Ty'r Cymry,
11 Heol Gordon,
Caerdydd,
CF24 3AJ


T: 029 2049 1888

Ar agor:
Mawrth a Gwener

10:00yb - 2:00pm
  

Cyfeiriad yr ebost yw post@ucpccu.org neu ucpccul@btconnect.com  gellir cael mynediad i’r wefan drwy www.ucpccu.org


Gellir cael gafael ar pob ffurflen o’r wefan. Bydd diweddiadarau cyson yn cael eu postio ar y wefan.

CARTREF

Cynilion

Benthyciadau

Newyddion

Hen Newyddion

Cwestiynau

Ffurflenni

Pwy ydy pwy?
Cynilo mewn Undeb Credyd

Daw aelodau at eu gilydd mewn undeb credyd am ddau reswm

1. I sefydlu modd i warchod cynilion ac

2. I ddarparu benthyciadau o’r gronfa gynilion hon.

Gelwir cynilion yn gyfranddaliadau mewn undeb credyd. Does dim yn haws na chynilo gyda Undeb Credyd Plaid Cymru. Llenwch ffurflen gais a ffurflen archeb banc, a'u dychwelyd i'r swyddfa.

Newid eich taliadau misol

Gallwch gynilo cyn gymaint neu cyn lleied ac y dymunwch a newid y cyfanswm misol cyn belled a’ch bod yn llenwi archeb banc. Gallwch hyd yn oed roi’r gorau i gynilo beth bynnag sy’n gyfleus i chi.

Tynnu cyfranddaliadau allan

Er mwyn tynnu cyfranddaliadau [cynilion] danfonwch neges at ein swyddfa.

Llôg ar gynilion

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol bydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn cynnig llôg. Bydd cyfanswm y llôg yn dibynnu ar yr hyn fydd wrth gefn wedi talu treuliau a throsglwyddo arian i’r Gronfa Wrth Gefn Statudol. Yn ystod blwyddyn ariannol 2015-2016 talwyd llôg o 1.5% i’r aelodau.

Manteision

Caiff pob aelod yswiriant bywyd yn rhad ac am ddim ar eu cynilion [yn dibynnu ar eu statws].


Swyddfa Gofrestredig: Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ

This page in English

Savings