Undeb Credyd Plaid Cymru

CYNNWYS O DAN AROLYGIAD

Cynilion        Benthyciadau          Ethegol          Cyfeillgar

Ty'r Cymry,
11 Heol Gordon,
Caerdydd,
CF24 3AJ


T: 029 2049 1888

Ar agor:
Mawrth a Gwener

10:00yb - 2:00pm
  

Cyfeiriad yr ebost yw post@ucpccu.org neu ucpccul@btconnect.com  gellir cael mynediad i’r wefan drwy www.ucpccu.org


Gellir cael gafael ar pob ffurflen o’r wefan. Bydd diweddiadarau cyson yn cael eu postio ar y wefan.

CARTREF

Cynilion

Benthyciadau

Newyddion

Hen Newyddion

Cwestiynau

Ffurflenni

Pwy ydy pwy?
Manteision benthyca gyda Undeb Credyd

Byddwch yn benthyg drwy undeb credyd fel aelod-berchennog. Mae benthyciadau undeb credyd ar gael i helpu aelodau pan mae'r angen yn codi.

Mae cyfradd llôg benthyciadau yr Undeb Credyd yn rhatach na chyfraddau cerdyn credyd banc neu rhai archfarchnadoedd.

Beth fydd y gost?

Un cyfradd llôg yn unig sydd ar gael mewn undeb Credyd a hwnnw’n 1% ar falans gostyngol y benthyciad. Tra bod yr APR yn 12.68% y flwyddyn golyga hyn £6.56 o lôg ar £100 dros 12 mis. Nid oes unrhyw dâl ar drefnu benthyciadau nac ar adbryniadau cynnar o fenthyciadau pe baech eisiau gorffen talu eich benthyciad yn gynt na’r tymor benodwyd.

Beth yw uchafswm benthyciad?

Uchafswm benthyciad yw £5,000 [yn dibynnu ar statws] a 36 mis yw’r cyfnod hwyaf o ad-dalu. Rhaid i fenthycwyr gael lleiafswm o £50 mewn cyfranddaliadau a bod yn aelodau o UCPC ers 3 mis.

Sut rwy’n ad-dalu fy menthyciad?

Drwy orchymyn banc misol. Disgwylir i fenthycwyr gynilo tra’n ad-dalu eu benthyciad. Chi sydd i benderfynu faint i gynilo. Cofiwch bod ad-daliadau cyson yn rhoi ichi yswiriant oes rhad ac am ddim.

Sut mae gwneud cais am fenthyciad?

Mae ffurflenni ceisiadau a ffurflenni trefnu benthyciadau ar gael o’r swyddfa, neu mae’n bosib eu lawrlwytho trwy’r dolenni ar dudalen ‘Ffurflenni’.  

Er mwyn ceisio am fenthyciad, rhaid i chi cwblhau ac anfon ffurflenni ‘Cais am Fenthyciad’, ‘Cytundeb Fenthyciad’ ac ‘Archeb Banc’.

Mae’r Pwyllgor Credyd yn prosesu benthyciadau’n wythnosol.


Swyddfa Gofrestredig: Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ

This page in English

Borrowing

Enghreifftiau o ad-daliadau a graddfeydd llôg

Uchafswm benthyciad yw £5,000 [yn ddibynnol ar statws]. Y cyfnod ad-daliad hiraf yw 36 mis. Mae benthyciadau yn yswiriedig yn erbyn marwolaeth i fenthycwyr dan 80 oed. Mae benthyciad cychwynnol fel arfer yn llai na £2,000.